Python TypeError: Diziyi İnt Olmayan 'float' Türüyle Çarpılamıyor

Blog

Python, typeerror atar: bir dizeyi kayan değerle çarpmaya çalıştığınızda, diziyi 'kayan' türünden olmayan int ile çarpamaz. Bir dizeyi int değeriyle çarpabilmenize rağmen, bunun dışında başka hiçbir tür desteklenmez.Bu durumu kullanıcıdan girdi alıp üzerinde hesaplama yaptığımızda elde ederiz. Girişler her zaman dize türündedir, bir basamak girilip girilmediğine bakılmaksızın dize olarak kabul edilecektir. Bu durumda, kayan nokta gibi, istediğiniz türe göre yazmak sizin işiniz.


#python #python hatası #python listesi #python numpy #python string #python-shorterdemli arazi madeni para fiyatı

www.akashmittal.com

Python TypeError: Diziyi İnt Olmayan 'float' Türüyle Çarpılamıyor

Bu eğitimde Python TypeError: Can't Multiply Sequence by Non-int Type 'float' öğreneceğiz.